Πλισσές Πάνελ Φίλτρο αέρα

PLEATED PANEL AIR FILTER


πτυχωτό φίλτροπίνακα φίλτρουΠίνακας Φίλτρο αέραΠτυχωτό φίλτρο αέρα

Pleated Panel Air Filter •Large filter area •Low initial resistance •Large dust holding capacity •Economical and practical •Moisture resistant card frame Application: φίλτρο σκόνης, pre-filter through air filter program Hotels, γραφεία, νοσοκομεία, τροφή, Γενική αέρα με, pre-filtration asbestos removal Type: synthetic fiber foldaway filter Frame: αλουμίνιο, paper or galvanized Frame depths: 22, 47 & 96 […]

 

πτυχωτό φίλτροπίνακα φίλτρουΠίνακας Φίλτρο αέραΠτυχωτό φίλτρο αέρα