นิทรรศการ & แสดง

ซิบิ & งานแสดงสินค้า


เทคโนโลยีการกรองของเหลว

เดือนเมษายน 2, 2016 – เดือนเมษายน 4, 2016 ปักกิ่ง 2016 ระบายอากาศภายในจีน, Air Purification and Cleaning Technology and Equipment Exhibition AVAI China 2015 2015/08/18 – 2015/08/20 แช่แข็งระหว่างประเทศกวางเจา 8, เครื่องปรับอากาศ, ระบายอากาศ & เครื่องปรับปรุงงาน 2015  

 

เทคโนโลยีการกรองของเหลว