Triển lãm & Triển lãm

EXHIBITIONS & TRADE SHOWS


Công nghệ lọc chất lỏng

tháng tư 2, 2016 – tháng tư 4, 2016 Bắc Kinh 2016 Thông gió hồ Trung Quốc, Air Purification and Cleaning Technology and Equipment Exhibition AVAI China 2015 2015/08/18 – 2015/08/20 8 lạnh quốc tế Quảng Châu, Máy điều hòa, thông gió & Air-Cải Fair 2015  

 

Công nghệ lọc chất lỏng