NMO100P3S


Trang chủ > Nylon lọc túi > NMO100P3S - NMO100P3S
NMO100P3S, China NMO100P3S, Quality NMO100P3S manufacture by COX Filter Cloth.
Danh mục[ẨN]

NMO100P3S    

Data Sheet NMO100P3S  NMO100P3S

NMO100P3S

Mã hàng: NMO90P3S
Số lượng tối thiểu: 25
Kích thước: Kích thước 3 (4×7)
Tài liệu: Micron Nylon Lọc Lưới vải
Micron đánh giá: 90 (100)
Phong cách: kim loại nhẫn
Vòng vật chất: Thép

100 micron nylon filter bagspentair liquid filter bags100 micron lọc túi1 micron túi lọc tuyệt đối1/2 micron lọc túi5 micron túi lọc chất lỏngpolypropylene chất liệu túi lọc3 micron lọc túitúi lọc chất lỏng china5 micron túi lọc chất lỏng0.5 micron lọc túi150 micron lọc túi200 micron lọc túi 2 pack1 micron túi lọc polyester75 micron lọc túiliquid filter bag sizes1 micron túi lưới lọcaccufit welded liquid filter bag120 micron lọc túitúi lọc sump hồ cákích thước vớ lọc bể cá2 micron lọc túi50 micron lọc túi0.1 micron lọc túipolyester lọc túitúi lọc micron nz400 micron túi lưới lọc1 micron liquid filter bag100 micron túi lọc nylon10 micron túi lọc nylon

Chính dệt để đảm bảo lọc chính xác (túi đánh giá tuyệt đối), lưới monofilament này chịu được nhiệt độ lên đến 325 F. This filter bag is rated at 90 micron, but it can be interchangeably used as a 100 micron filter.NMO100P3S NMO100P3SSS NMO100P3SSSA NMO100P3SSSAC NMO100P3SSSAH NMO100P3SAC NMO100P3SAH NMO-100-P3S-SS NMO-100-P3S-SS-A NMO-100-P3S-SS-A-C NMO-100-P3S-SS-A-H NMO-100-P3S-A-C NMO-100-P3S-A-H BNMO100P3S BNMO100P3SSS BNMO100P3SSSA BNMO100P3SSSAC BNMO100P3SSSAH BNMO100P3SAC BNMO100P3SAH BNMO-100-P3S-SS BNMO-100-P3S-SS-A BNMO-100-P3S-SS-A-C BNMO-100-P3S-SS-A-H BNMO-100-P3S-A-C BNMO-100-P3S-A-H NM0100P3S NM0100P3SSS NM0100P3SSSA NM0100P3SSSAC NM0100P3SSSAH NM0100P3SAC NM0100P3SAH NM0-100-P3S-SS NM0-100-P3S-SS-A NM0-100-P3S-SS-A-C NM0-100-P3S-SS-A-H NM0-100-P3S-A-C NM0-100-P3S-A-H BNM0100P3S BNM0100P3SSS BNM0100P3SSSA BNM0100P3SSSAC BNM0100P3SSSAH BNM0100P3SAC BNM0100P3SAH BNM0-100-P3S-SS BNM0-100-P3S-SS-A BNM0-100-P3S-SS-A-C BNM0-100-P3S-SS-A-H BNM0-100-P3S-A-C BNM0-100-P3S-A-H BNMO100P3SWE BNMO100P3S NMO90P3S NMO90P3SA NMO-90-P-3-S

NMO-100P5-PNMO-125P5PNMO10P1PNMO50P6SNMO-25P5SNMO-150-P2-SNMO-25P5-PNMO-100-P5-SNMO-150P1-SNMO150P3SSNMO200P4SSNMO-125P6-SSNMO-200P4PNMO-75-P3-SSNMO-5P4SNMO-100P1-PNMO-25P1SSNMO-75-P1-SSNMO-50P1SNMO50P3SSNMO-100P3SNMO-125P5-SSNMO-20-P3-SSNMO-5-P3-SNMO-100P1PNMO-50-P4-PNMO-125P1-SNMO5P6PNMO-200P1-PNMO-150P3SSNMO125P6SNMO-10P5-SSNMO-25P6-SSNMO1P1SSNMO-125P1SNMO-200P3SNMO-75P3PNMO-25P3SNMO-75P6-SSNMO50P4P

NMO100P3S Tags :

Post reviews of NMO100P3S