NMO800P1P - NMO800P1P


NMO800P1P, China NMO800P1P, Quality NMO800P1P manufacture by COX Filter Cloth.
Catalogue[HIDDEN]

NMO800P1P

Bảng dữliệu NMO800P1P NMO800P1P

NMO800P1P

SKU: NMO800P1P
Số lượng tối thiểu: 25
Kích thước: Size 1 (;14)
Vật chất: Micron Nylon Lọc Lưới vải
micron Đánh giá: 800
Phong cách: nhựa nhẫn
vành đai Chất liệu: polypropylene

10 micron nylon filter bag1 micron absolute filter bag2 micron filter bagliquid filter bag manufacturerstúi lọc sump hồ cátúi lọc chất lỏng uk220 micron pyramid filter bagkích thước vớ lọc bể cátúi hồ cá lọc phương tiện truyền thông uk1 micron dust filter bagreusable aquarium filter bagsbộ lọc bể cá vớ thay thế5 micron filter bag1 micron filter bag for dust collector5 micron polyester filter bagsbộ lọc bể cá vớ micron800 micron filter bag5 micron polyester filter bag200 micron filter bagtúi lọc pp100 micron nylon filter bag25 micron filter bageaton bag filter 5 micronbig horn 1 micron filter bag100 micron nylon filter bags50 micron nylon filter bag1 micron liquid filter bagtúi lọc micron1 micron filter bagtúi lọc nylon

Chính xác dệt để đảm bảo lọc chính xác (túi đánh giá tuyệt đối), this monofilament mesh withstands temperatures up to 325 F. NMO800P1P NMO-800-P1P NMO800P1PS NMO-800-P1P-S NMO800P1PA NMO-800-P1P-A BNMO800P1P BNMO-800-P1P BNMO800P1PS BNMO-800-P1P-S BNMO800P1PA BNMO-800-P1P-A NM0800P1P NM0-800-P1P NM0800P1PS NM0-800-P1P-S NM0800P1PA NM0-800-P1P-A BNM0800P1P BNM0-800-P1P BNM0800P1PS BNM0-800-P1P-S BNM0800P1PA BNM0-800-P1P-A BNMO800P1PWE BNMO800P1P

NMO-200P3-SSNMO-1P1SNMO1P4SNMO200P4SSNMO100P6SNMO-125P1PNMO5P5PNMO-10-P4-PNMO20P4SSNMO125P6SSNMO-10P3-SSNMO-1P3-PNMO-5P2-SNMO200P6SNMO25P3PNMO50P6SNMO-200-P2-SNMO150P4SNMO-5P6-SNMO-125P1SNMO50P2SSNMO-100P1PNMO-10P2SSNMO-200P6-SNMO-P-20P4NMO-125-P2-SSNMO75P3SSNMO-20P1-PNMO-5-P3-PNMO-5P3SNMO-125-P3-SNMO-100P2SSNMO-50-P5-PNMO-5P5SSNMO100P4PNMO-100-P5-SNMO-75P2SNMO125P5PNMO-10-P2-PNMO-75-P1-SS

NMO800P1P Tags :

Post reviews of NMO800P1P
 ;