NMO800P4S


Trang chủ > Nylon lọc túi > NMO800P4S - NMO800P4S
NMO800P4S, China NMO800P4S, Quality NMO800P4S manufacture by COX Filter Cloth.
Danh mục[ẨN]

NMO800P4S    

Data Sheet NMO800P4S  NMO800P4S

NMO800P4S

Mã hàng: NMO800P4S
Số lượng tối thiểu: 25
Kích thước: Kích thước 4 (4×12)
Tài liệu: Micron Nylon Lọc Lưới vải
Micron đánh giá: 800
Phong cách: kim loại nhẫn
Vòng vật chất: Thép

70 micron lọc túigắn bể cá vớ lọcliquid filter bag sizestúi lọc bể cáhồ cá lọc vớ ukpolyester cảm thấy túi lọc400 micron lọc túi5 micron túi lọc polyester1 micron liquid filter bagpolyester túi lưới lọc100 micron túi lọc nylon25 micron lọc túimicron lọc túi5 micron túi lọc chất lỏng16 oz polyester filter bags5 micron lọc túi0.5 túi lọc nước micronpolypropylene chất liệu túi lọc200 micron lọc túi 2 pack25 micron lọc túipentair liquid filter bags10 micron túi lọc nylon5 micron túi lọc chất lỏngtúi lọc chất lỏnglỏng lọc túi xách25 micron túi lọc nylonwoven polyester filter bag1 micron nhà ở túi lọc5 micron túi lọc nướcbig horn 1 micron lọc túi

Chính dệt để đảm bảo lọc chính xác (túi đánh giá tuyệt đối), lưới monofilament này chịu được nhiệt độ lên đến 325 F. NMO800P4S NMO800P4SSS NMO800P4SSSA NMO800P4SSSAC NMO800P4SSSAH NMO800P4SAC NMO800P4SAH NMO-800-P4S-SS NMO-800-P4S-SS-A NMO-800-P4S-SS-A-C NMO-800-P4S-SS-A-H NMO-800-P4S-A-C NMO-800-P4S-A-H BNMO800P4S BNMO800P4SSS BNMO800P4SSSA BNMO800P4SSSAC BNMO800P4SSSAH BNMO800P4SAC BNMO800P4SAH BNMO-800-P4S-SS BNMO-800-P4S-SS-A BNMO-800-P4S-SS-A-C BNMO-800-P4S-SS-A-H BNMO-800-P4S-A-C BNMO-800-P4S-A-H NM0800P4S NM0800P4SSS NM0800P4SSSA NM0800P4SSSAC NM0800P4SSSAH NM0800P4SAC NM0800P4SAH NM0-800-P4S-SS NM0-800-P4S-SS-A NM0-800-P4S-SS-A-C NM0-800-P4S-SS-A-H NM0-800-P4S-A-C NM0-800-P4S-A-H BNM0800P4S BNM0800P4SSS BNM0800P4SSSA BNM0800P4SSSAC BNM0800P4SSSAH BNM0800P4SAC BNM0800P4SAH BNM0-800-P4S-SS BNM0-800-P4S-SS-A BNM0-800-P4S-SS-A-C BNM0-800-P4S-SS-A-H BNM0-800-P4S-A-C BNM0-800-P4S-A-H BNMO800P4SWE BNMO800P4S

NMO-125P1SNMO-1-P6-SSNMO-75P2PNMO-150-P4-SNMO-1P2PNMO-75P3-SNMO-125P5PNMO-75-P2-SNMO-1-P5-SNMO-5-P5-SSNMO5P4SNMO-75P5SSNMO-20P1-PNMO50P5SSNMO-100P3-SSNMO-75P4-PNMO-200-P3-SNMO-1-P3-PNMO-10P3PNMO-75-P5-SNMO-10-P1-SNMO-50P2SSNMO-20P6PNMO-125-P4-SNMO-20P6SNMO-100-P4-SNMO-20-P1-PNMO-20P4SSNMO150P3PNMO-200P6-PNMO1P6PNMO50P3PNMO-25-P2-SSNMO20P1SNMO-5P6SSNMO20P3PNMO20P3SSNMO125P5SSNMO1P1SNMO75P4P

NMO800P4S Tags :

Post reviews of NMO800P4S