Nylon lọc túi

NMO800P3P


     Data Sheet NMO800P3P SKU: NMO800P3P Minimum Quantity: 25 Kích thước: Kích thước 3 (4×7) Tài liệu: Micron Nylon Filter Mesh Cloth Micron Rating: 800 Phong cách: Plastic Ring Ring Material: Polypropylene aquarium sump filter sock holder ★ gắn bể cá vớ lọc ★ túi lọc sump hồ cá ★ liquid filter bag sizes ★ 75 micron lọc túi ★ nylon brew […]

NMO800P1P


     Data Sheet NMO800P1P SKU: NMO800P1P Minimum Quantity: 25 Kích thước: Kích thước 1 (7×14) Tài liệu: Micron Nylon Filter Mesh Cloth Micron Rating: 800 Phong cách: Plastic Ring Ring Material: Polypropylene 10 micron túi lọc nylon ★ 1 micron túi lọc tuyệt đối ★ 2 micron lọc túi ★ liquid filter bag manufacturers ★ túi lọc sump hồ cá ★ bộ lọc chất lỏng […]

NMO75P4P


     Data Sheet NMO75P4P SKU: NMO75P4P Minimum Quantity: 25 Kích thước: Kích thước 4 (4×12) Tài liệu: Micron Nylon Filter Mesh Cloth Micron Rating: 75 Phong cách: Plastic Ring Ring Material: Polypropylene aquarium filter bagsub micron filter bag ★ 25 micron túi lọc nylon ★ 75 micron lọc túi ★ polyester túi lưới lọc ★ 30 micron lọc túi ★ […]

NMO800P4S


     Data Sheet NMO800P4S SKU: NMO800P4S Minimum Quantity: 25 Kích thước: Kích thước 4 (4×12) Tài liệu: Micron Nylon Filter Mesh Cloth Micron Rating: 800 Phong cách: Metal Ring Ring Material: Thép 70 micron lọc túi ★ gắn bể cá vớ lọc ★ liquid filter bag sizes ★ túi lọc bể cá ★ hồ cá lọc vớ uk ★ polyester cảm thấy túi lọc […]

NMO75P3S


     Data Sheet NMO75P3S SKU: NMO75P3S Minimum Quantity: 25 Kích thước: Kích thước 3 (4×7) Tài liệu: Micron Nylon Filter Mesh Cloth Micron Rating: 75 Phong cách: Metal Ring Ring Material: Thép 100 micron filter bag ukliquid filter bag distributor ★ túi lọc bể cá ★ túi lọc nylon ★ túi lọc chất lỏng uk ★ hồ cá lọc vớ uk ★ […]