NMO200P2P-SB -Nylon шүүлтүүр оймс - NMO200P2P-SB -Nylon Filter Sock


NMO200P2P-SB -Nylon Filter Sock, China NMO200P2P-SB -Nylon Filter Sock, Quality NMO200P2P-SB -Nylon Filter Sock manufacture by COX Filter Cloth.

NMO200P2P-SB Nylon торон уут шүүлтүүр W / Ээрсэн-баталгаат Хавтасны

NMO200P2P-SB Nylon торон уут шүүлтүүр W / Ээрсэн-баталгаат Хавтасны

Мэдээллийн хуудас NMO200P2P-SB Nylon торон уут шүүлтүүр W / Ээрсэн-баталгаат Хавтасны NMO200P2P-SB Nylon торон уут шүүлтүүр W / Ээрсэн-баталгаат Хавтасны

The NMO200P2P-SB is a 200 Micron 7-1/16 Inch (D) x 32 Inch (L) Nylon Monofilaments Mesh Bag Filter with Plastic Flange w/ Spun-Bonded Cover-
COX Nylon Monofilament woven filter media is made from substantially continuous strands of Nylon Monofilament. Stronger then Multifilament media.

багийн Nylon усны эмчилгээний шүүлтүүр их хэмжээний Nylon шүүлтүүр оймс 1/2 micron Nylon filter bag 300 micron Nylon filter sock PTFE Nylon шүүлтүүр уут Францын зайлуулах Nylon шүүлтүүр оймс газар зайлуулах Nylon шүүлтүүр оймс самар Nylon шүүлтүүр уут 5 micron nylon Nylon filter bag Nylon шүүлтүүр оймс таазны Nylon шүүлтүүр уут нийлүүлэгчид 1 micron water Nylon filter bag 300 micron Nylon filter bag Nylon шүүлтүүр уут таазны Далайн Nylon шүүлтүүр оймс хатуу Nylon шүүлтүүр уут хэрэглээ Nylon шүүлтүүр оймс аквариум Nylon шүүлтүүр материал усны сав Nylon шүүлтүүр оймс purigen Nylon шүүлтүүр уут Nylon шүүлтүүр уут Pall хх Nylon шүүлтүүр уут 200 micron mesh Nylon filter sock цөөрөм насос Nylon шүүлтүүр уут 50 micron Nylon filter sock Nylon шүүлтүүр уут ус 1 micron bag Nylon filter housing полипропилен Nylon шүүлтүүр уут оймс цүнх таазны цайны Nylon шүүлтүүр оймс

Жин30 lbs
Хэмжээ33 x 8 x 8 in
микрон Үнэлгээгээр200
Bag Size & SpecsP2P 7-1/16 Inch (D) x 32 Inch (L)
Усны Гадагш төрөл21
Хэвлэл мэдээллийн төрөлNMO = Nylon Монофиламентаар
Багийн бөгж Хоног StyleЭэрсэн-Холбоот хавтастай ном

5 micron polyester filter bag 100 micron nylon filter bag Nylon торон шүүлтүүр уут Nylon шүүлтүүр уут 3m liquid filter bags Nylon шүүлтүүр хэвлэл мэдээллийн баг 100 micron nylon filter bags 200 micron rectangular filter bag 5 micron liquid filter bags Nylon нэрэх хувин шүүлтүүр баг полиэстр материалтай торон шүүлтүүр уут 1 micron polyester filter bag аквариум шүүлтүүр оймс материал eaton bag filter 5 micron аквариум шүүлтүүр нүүрс уут 1 micron filter bag cost шингэн шүүлтүүр уут хятад полиэстр материалтай шүүлтүүр уут таазны буюу үл буцах хэш нь микрон шүүлтүүр уут хх шүүлтүүр уут микрон шүүлтүүр уут 1 micron oil filter bag 1 micron polyester felt filter bag 5 micron water filter bags 5 micron nylon filter bag pentair liquid filter bags big horn 1 micron filter bag шингэн шүүлтүүр уут Канад 400 micron filter bag 1 micron mesh filter bag NMO10P1P Nylon Filter Mesh Bag Filter with Plastic Flange – 10 Micron 7-1/16 Inch (D) x 16-1/2 Inch (L)
NMO1P1P Nylon Filter Mesh Bag Filter with Plastic Flange – 1 Micron 7-1/16 Inch (D) x 16-1/2 Inch (L)
NMO25P1P Nylon Filter Mesh Bag Filter with Plastic Flange – 25 Micron 7-1/16 Inch (D) x 16-1/2 Inch (L)
NMO-125P1-P NMO-5-P5-SS NMO-150P6-P NMO-50P2P NMO-75-P5-S NMO-25-P2-SS NMO-200-P5-P NMO150P5P NMO-150-ху6 SS NMO-125P5SS NMO-125P1-SS NMO-10P3S NMO-20P5SS NMO-1P1P NMO-50-P2-S NMO-50P5-P NMO-150-ху6 P NMO5P5SS NMO-20P1SS NMO75P2S NMO-1-E-P3 NMO-1P4P NMO-75P2-SS NMO-5-P2-P NMO150P1SS NMO-5P6SS NMO-200P2P NMO-150P6-S NMO150P3SS NMO-200-P2-P

NMO200P2P-SB Nylon торон уут шүүлтүүр W / Ээрсэн-баталгаат Хавтасны

NMO200P2P-SB -Nylon шүүлтүүр оймс

Post reviews of NMO200P2P-SB -Nylon Filter Sock

You must be logged in to post a comment.